Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемичната обстановка, влизането на родители в сградата на училището е строго забранено до приключване на епидемичната ситуация.

При необходимост от издаване на служебни бележки, уверения, удостоверения и др. документи следва да се обърнете към класния ръководител или към Мариана Георгиева в Школо. При охраната на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас има книга за записване на вида документ, който е необходимо да се издаде. Същите декларации, заявления, служебни бележки се издават и оставят на охраната или на класния ръководител за получаване от родител.

Извинителните бележки до класен ръководител или до директор може да намерите в нашия сайт в секция Родители/ Образци на документи/, от охраната или от класния ръководител.