Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТЕМИ И ОТГОВОРИ НА "ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!" 1 - 4 КЛАС - 2019Г