Уроци по НП „Заедно в грижата за ученика“ в ОУ „Елин Пелин“

Уроци по НП „Заедно в грижата за ученика“ в ОУ „Елин Пелин“

Бинарни уроци по НП „Заедно в грижата за ученика“ се проведоха през текущата учебна седмица в ОУ „Елин Пелин“. В часовете по Човекът и природата и Български език и литература учителите в 4. и 5. клас съвместно подготвиха серия от уроци, в които едновременно двама преподаватели чрез интегрирани уроци и междупредметни връзки осъществяват учебния процес. Теми , свързани със състояния на водата, водата в различните състояния, кръговрат на водата в природата, свойства на водата, разтворимост на веществата във вода, веществата и техните свойства бяха разгледани в съвместни уроци по Човекът и природата.  Мъдростта на пословиците, български народни гатанки, народни поговорки, народни приказки и песни бяха работени в поредица от съвместни уроци между учителите в 4. и 5. клас.

През текущата учебна година 2020/2021 година по пет учебни предмета – Български език и литература, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото/ География и икономика, Човекът и обществото/ История и цивилизация ще се провеждат уроци съвместно между преподаватели от 4. и 5. клас, за да се осъществи приемственост между изучаваните учебни предмети между двата етапа на обучение. Съвместната им дейност, от една страна, улеснява плавния преход между отделните етапи на обучение,а от друга страна, се осъществява обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им. Резултатите от съвместната работа между учителите от двата етапа на обучение и учениците обхващат:

  • Подпомагане на адаптацията на четвъртокласниците към 5. клас.
  • Запознават се с изискванията на учителя от прогимназиален етап по предмета
  • Добиват впечатления от провеждането на учебен час по-големи ученици.
  • Децата преодоляват страховете си и се мотивират за работа.