Успешен старт на обучение в електронна среда в ОУ „Елин Пелин“.

Първият ден на обучение в електронна среда премина успешно в ОУ „Елин Пелин“. Всички ученици и учители се включиха в новия начин на преподаване. Те решаваха задачи, тестове, отговаряха на въпроси в реална виртуална среда с помощта на различни социални мрежи и онлайн платформи.

Благодарим за съдействието на всички родители, на ентусиазма, желанието и активността на нашите ученици! Всички заедно – ученици, родители и учители днес положихме заедно основата на една нова система на обучение! С общи усилия ще продължим да подобряваме начина си на обучение в електронна среда през следващите дни!