Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Срокът за подаване на заявленията за записване в групите по проект "Твоят час" е 17.10.2016г.