Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Учебен план

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - ІІ КЛАС 2017/2018Г

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - І КЛАС 2017/2018Г

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП И ЗА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ - 2017/2018Г

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на часовете за избираема подготовка /ИП/ -от Раздел Б и за факултативно обучение /ФО/ - 2016/2017г

Училищен Учебен план - V клас 2016/2017г

Училищен Учебен план - І клас 2016/2017г

Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование

Учебен план 2015-2016 година

Страници