Учебна евакуация в ОУ „Елин Пелин“

На 28.06.2024 г. се проведе учебна евакуация в ОУ „Елин Пелин“ като част от обучението на ученици и служители за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на учебното заведение.
Събитието се проведе съвместно с Втора районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас. Евакуацията приключи за 2 минути и 50 секунди, като през това време в двора на училището пристигна пожарната кола с дежурния екип. Бяха спазени всички дейности в плана за действия при пожар: подаване на сигнал за пожар, събиране на Щаба по пожарна безопасност, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация, училищен звънец.
В подготовката и провеждането на учебната евакуация активно участие взеха педагогически и непедагогически персонал в ОУ „Елин Пелин“, които осъществиха дежурство на изходите, подпомогнаха евакуацията на учениците.
Пожарникарите обясниха особеностите на пожарния автомобил и демонстрираха пред всички възможностите му. След приключване на мероприятието дадоха висока оценка на свършената работа, поздравиха организаторите и учителите за добре осъществената учебна евакуация.