Учениците със специални образователни потребности посетиха Флора 2021 г.