Ученици от ОУ „Елин Пелин“ се обучават в 32 групи по проект „Подкрепа за успех“

Ученици от 1 до 6 клас участват в 32 групи по допълнително обучение по Български език и литература, Математика и Природни науки по проект „Подкрепа за успех“. 152 деца провеждат занимания през лятната ваканция. Дейностите по проекта стартираха през месец юни с ученици от начален етап на обучение. През юни, юли и август те ще надграждат познанията, уменията и компетентностите си по изучаваните учебни предмети. Занятията се провеждат на открито в дворното пространство, на Амфитеатъра и във вътрешния двор на ОУ „Елин Пелин“. В междучасията учениците се забавляват и творят. Обучението се осъществява при спазване на мерките срещу COVID – 19. На влизане в училището на учениците всяка сутрин им се мери температурата от медицинско лице. В затворени помещения са с маски и на отстояние 1,5 м.