Ученици създават приказки в клуб по творческо писане

Ученици създават приказки в клуб по творческо писане

Смисълът на живота в приказка

Учениците от клуб по творческо писане „Малък Пегас“ написаха заедно вълшебната приказка „Рибарят и рибата с обувки“. В нея второкласниците с ръководител г-жа Грета Коцева описват двата свята на доброто и злото, на реалното и вълшебното,  свят на магии, в който смисълът на живота, победата на добротата и добротворчеството  спасяват героите и света.

Това е поредният проект на малките писатели от клуб „Малък Пегас“, реализиран в часовете по Занимания по интереси. Те участват със свои авторски произведения в конкурси за стихотворения, гатанки, приказки, на които печелят призови места.