Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Училищен стол

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ОТ № 24 ДО № 32 НА УЧЕНИЧЕСКОТО ХРАНЕНЕ

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 12 до № 23 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 1 до № 11 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 21 до № 23 на ученическото хранене

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 12.03.2018 ДО 16.03.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 12.03.2018 ДО 16.03.2018

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 10 - № 20 на ученическото хранене

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 03.01.2018 ДО 12.01.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 03.01.2018 до 12.01.2018г

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 7 на ученическото хранене

Страници