Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Училищен стол

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 12 до № 15 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 1 до № 11 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол от № 21 до № 23 на ученическото хранене

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 12.03.2018 ДО 16.03.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 12.03.2018 ДО 16.03.2018

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 10 - № 20 на ученическото хранене

ОБЕДНО МЕНЮ ОТ 03.01.2018 ДО 12.01.2018

МЕНЮ – ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА 03.01.2018 до 12.01.2018г

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол № 7 на ученическото хранене

Констативен протокол за извършена проверка от Комисия за контрол на ученическото хранене

Страници