Училищни униформи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ ФИРМА „АТМ“, КОЯТО ОТГОВАРЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА УЧИЛИЩНАТА УНИФОРМА ИМАМЕ УВЕРЕНИЕ, ЧЕ ДО КРАЯ НА М. СЕПТЕМВРИ ЩЕ СА ГОТОВИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ УНИФОРМАТА.

АКО ИМА РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ПОРЪЧАЛИ – МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ  НА АДРЕС ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАЙЛО“ № 37 (ДО ПАЗАР КРАСНОДАР).

РАБОТНО ВРЕМЕ: ОТ 10 Ч. ДО 17 Ч. ВСЕКИ ДЕН (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ)

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ: ТЕЛ. 0898 698 703