Училищно ръководство

Пепа Запрянова

Директор на ОУ „Елин Пелин“
гр. Бургас

 

Марианка Райкова

Заместник – директор по учебната дейност

 

Румяна Цветкова

Заместник – директор по учебната дейност

 

Марияна Златева 

Заместник – директор по учебна дейност

 

Мариана Георгиева

Заместник – директор по учебна дейност

  

Мариана Гетова

Заместник – директор по АСД