Училищно ръководство

Пепа Запрянова
Директор на ОУ „Елин Пелин“
гр. Бургас
тел. 0888200188

Марияна Златева
Заместник – директор по учебната дейност, отговаряща за начален етап
тел. 0883560110

Румяна Цветкова
Заместник – директор по учебната дейност, отговаряща за прогимназиален етап
тел. 0888580806

Мариана Георгиева
Заместник – директор по учебна дейност
тел.0889447490

Мариана Гетова
Заместник – директор по АСД
Тел. 056/ 852270

Технически секретар
Тел. 056/ 852426

 

e-mail: info-200215@edu.mon.bg
Факс 056/85-22-70
www.elinpelin-burgas.com