Учители показаха добри практики

В Международния ден на учителя преподаватели от ОУ „Елин Пелин“ демонстрираха добри практики в открити уроци на различни теми. Използваните педагогически умения са усвоени от  мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924  “Партньорство за интелигентен растеж” на стойност 26 160 евро по програма „Еразъм+“.

Иновативните техники на менторство г-жа Стела Найденова и г-жа Ваня Вълчева представиха в открит урок на тема «Познавам моя град Бургас». Ученици обогатиха своите знания за Бургас чрез различни игри и екипни задачи като лов нa съкровища, разкази за културни и природни забележителности на града, игра «Истина или лъжа», съставяне на рецепти.

Г-жа Детелина Тодорова и г-жа Мариета Вълчева демонстрираха екипни задачи за сплотяване на учениците в часовете по Организиран отдих и физическа актиност. Второкласниците използваха елементи от заобикалящата ни среда в различни игри за изграждане на екипен дух – „Спаси яйцето“ – създаване на климат на сътрудничество и съвместно решаване на проблеми, и подобряване на комуникацията в групата.