Фестивал на езиците в ОУ „Елин Пелин“-Бургас

 

Фестивал на езиците се проведе в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Учениците от 1. клас показаха своите познания за езика, културата и историята на Франция, Испания и Русия по иновативен проект „Граждани на света“-чуждоезиково обучение в 1. клас. Децата рецитираха стихове и пяха песни на френски, испански и руски език. Те разказаха за символите и паметниците на всяка страна на съответния език. Първокласниците ще продължат да изучават трите езика и през следващата учебна година в избираемите часове.