Филм на третокласник представя в снимки Деня на победата

Филм на третокласник представя в снимки Деня на победата

Третокласникът Димитър Юджекан представя в кратък филм със заглавие „ПОГИБШИМ И ЖИВЫМ“ със снимки важните събития, свързани с датата 9 май и Деня на победата. Той сам подбира снимките, музикалното оформление и текста към видеоклипа. С помощта на технологиите ученикът от 3. д клас ги превръща в кратък документален филм за 9 май.
Учениците от ОУ „Елин Пелин“ ще имат възможност да гледат видеоклипа на своя съученик в часа на класа.