Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Четене на откъси от разкази на английски език на Елин Пелин

На 15.03.2018 г. в  ОУ „Елин Пелин’’ гр. Бургас се проведе мероприятие във връзка с честването на 30 години от основаването на училището.

В класната стая на 4д клас под ръководството на г-жа М. Добрикова и г-жа Б. Белорешка, учители по английски език,и с участието на ученици от четвъртите класове се осъществи четене на откъси от разкази на Елин Пелин - „Андрешко’’,  „Син”, „Печената тиква’’, преведени  на английски език,  и драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка’’.

Мероприятието протече при голям интерес. Учениците се включиха активно и с желание показаха придобитите  умения в часовете по английски език-четене на непознати текстове и ориентиране в смисъла им, а също и добри актьорски умения при драматизирането на приказката.

Това събитие предизвика много положителни емоции сред учениците и спомогна за формиране на самочувствие у тях на знаещи и можещи личности.