Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Четене на откъси от разкази на английски език на Елин Пелин

На 15.03.2018 г. в  ОУ „Елин Пелин’’ гр. Бургас се проведе мероприятие във връзка с честването на 30 години от основаването на училището.

В класната стая на 4д клас под ръководството на г-жа М. Добрикова и г-жа Б. Белорешка, учители по английски език,и с участието на ученици от четвъртите класове се осъществи четене на откъси от разкази на Елин Пелин - „Андрешко’’,  „Син”, „Печената тиква’’, преведени  на английски език,  и драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка’’.

Мероприятието протече при голям интерес. Учениците се включиха активно и с желание показаха придобитите  умения в часовете по английски език-четене на непознати текстове и ориентиране в смисъла им, а също и добри актьорски умения при драматизирането на приказката.

Това събитие предизвика много положителни емоции сред учениците и спомогна за формиране на самочувствие у тях на знаещи и можещи личности.