Четирима учители от ОУ „Елин Пелин“ участваха в мобилност „Обучение на открито“ в Италия

 

Четирима педагогически специалисти от ОУ „Елин Пелин“-Бургас участваха в обучение на тема: „OUTDOOR LEARNING Teachers and staff team building – working together and build cooperation projects“ / „ОБУЧЕНИЕ НА ОТКРИТО Тиймбилдинг на учители и служители – съвместна работа и изграждане на проекти за сътрудничество“ през периода 10.07.2022г.-20.07.2022г. в Соверато, Италия, по проект на Еразъм + 2021г. 1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ на стойност 26 610 евро.

По време на мобилността преподавателите имаха възможност да се запознаят с предимствата и полезността от тиймбилдинг програмите, изграждането и поддържането на положителна екипна култура и атмосфера. Учителите дискутираха със свои колеги от Европа ефективност на работата на екипа чрез дизайн и лидерство, стратегии и техники за улесняване при изграждане на  екипи и създаване на успешна екипна динамика. Те участваха в различни игри и групови занимания за развиване на умения, които засилват комуникацията и доверието.

В курса като основни компетентности за ефективно сътрудничество и екипна работа бяха представени динамика на групата на открито за по-добро опознаване, насърчаване на толерантността и разбирането, създаване на разбиране и осъзнаване на отделните различия, личностни силни и слаби страни, изграждане на общност с обща цел. Като допълнителни модули за ефективна екипност бяха представени създаването на климат за сътрудничество и съвместно решаване на проблеми, както и  подобряване на мотивацията в рамките на групата.

Изключително забавна част от обучението в градчето на Южна Италия по програма „Еразъм +“ беше включването на участниците в интернационални отбори, чиято крайна цел беше в открито съревнование помежду си да изградят умения за екипна работа, демонстрирайки находчивост и добра комуникация.

Учителите посетиха различни природни и културни забележителности в Соверато и се запознаха с културата и образователни системи в Италия и други страни.