Четири призови места за учениците от ОУ „Елин Пелин“ от математически турнир

Четири призови места за учениците от ОУ „Елин Пелин“ от математически турнир

Онлайн математическият турнир „Иван Салабашев“ се проведе на 5.12.2020 г. В него взеха участие около 4000 ученици от цялата страна.

Едно първо, две втори и едно трето място завоюваха учениците от 1. и 2. клас от ОУ „Елин Пелин“ на онлайн математическия турнир „Иван Салабашев“.

Янислава Арабаджиева от I б клас – 1 място с 50 т.

Димитър Кавръков от I в клас – 2 място с 46 т.

Иван Василев от I г клас. – 2 място с 46 т.

Сияна Пеева от II б клас – 3 място с 56 т.