Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ІІ място в конкурса „На мира в света“

Анастасия Пенчева от 6в клас спечели ІІ място в конкурса „На мира в света“