април 7, 2020

Day

07
апр.

Прием след завършен VII клас

  График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от...