22 април -Ден на планетата Земя

 

Учениците от ОУ ,,Елин Пелин“ отбелязаха днес – 22 април 2024 г.  – Деня на Земята с изложба на плакати, макети от природни материали, снимки на домашни любимци, цветя и произведения от отпадъчни материали. Общата изложба беше подредена в коридора на първия етаж. Елинпелиновците изразиха своето отношение към опазване на нашата планета и нейните забележителности. Изключителна любов и загриженост бе показана към сниманите на плакатите домашни любимци. Прекрасни  макети за природните забележителности на родината ни бяха изработени от сръчните ученици. Изобретателност и творчество при работа с отпадъчни материали показаха децата от различни класове на училището. В класните стаи бяха подредени  рисунки, посветени на планетата Земя, и бяха обособени кътове с макети от отпадъчни и природни материали. Изработените от децата плакати са доказателство за  съпричастността на учениците към екологичните проблеми на Земята.