22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Учениците от ОУ „Елин Пелин“-Бургас отбелязаха с различни инициативи  22 март – Световния ден на водата. Направиха и представиха презентации, електронни книги, постери, видеоклипове, табла, изложби и проекти  на тема: „Водата – извор на живот“. Елинпелиновците акцентираха върху значението на водата за живите организми, защо е важно да пием вода, последиците от замърсяването на водите. Отправиха своите послания за разумно използване на водата и съхраняване на природата. Показаха съпричастност към проблема и популяризираха една добра кауза – опазването на природната среда и водите.

 

  У