24 май – Ден на славянската писменост и култура

По повод 24 май „Денят на светите братя Кирил и Методий , на българската азбука, просвета и култура у на славянската книжовност, учениците от третитe класове на ОУ „Елин Пелин“- гр. Бургас, изработиха постери, рисуваха образите на Св. Св. Кирил и Методий. Те участваха в рецитали, свързани с празника. Малките елинпелиновци взеха активно участие в беседата за това, колко е важно да се отбелязват и почитат празниците с национална значимост.