Прием 1 клас

ОУ „Елин Пелин“

13
юли

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО КЛАСОВЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2016 Г ОТ 18.00 Ч
13
юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители, списъците на паралелките за първи клас ще бъдат изнесени в училище на информационно табло пред учителската стая на 09.08.2016г.
01
май

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ – ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА От 26.05.16 г. до 09.06.16 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. е записването на приетите първокласници на първо класиране в ОУ „Елин Пелин“ – Бургас. При записване е необходимо да носите следните документи: 1.      Заявление за записване (по образец). 2.      Копие от акт за раждане на детето. 3.      Служебна бележка от ОДЗ, ЦДГ или училище, в което детето завършва подготвителна група. Оригиналът на удостоверението за завършена подготвителна група се представя до 15 юни 2016г. 4.      Документ за местоживеене (удостоверение за настоящ адрес от Община Бургас или представяне на лична карта за справка). 5.      Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете – сирак (полусирак); документ от ТЕЛК; дете – близнак; брат или сестра в училището. 6.      Декларация за целодневно обучение (при заявено желание на родителя – по образец). 7.      Попълнена информация, необходима за базата данни в училище (по образец).
15
мар.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Ръководството на ОУ „Елин Пелин“ – град Бургас организира за бъдещите първокласници информационен ден за представяне на училището и приема в първи клас за учебната 2016/2017 година на 18 април от 18 часа в актовата зала на училището.
1 2 3 4