Oбмяна на добри педагогически практики в ОУ „Елин Пелин“

На 19 март в ОУ „Елин Пелин“ бе проведена вътрешноучилищна квалификация за обмяна на опит и добри педагогически практики. Преподавателите гостуваха на учениците от II „е“ клас и г-жа Десислава Петрова в час по математика. Те  наблюдаваха един динамичен урок, в който учениците бяха едновременно провокирани и мотивирани да бъдат активни и участващи във всяка една дейност. Решаваха различни типове задачи, работиха в екип, превръщайки се в истински дизайнери. Децата бяха уверени и непринудени. Усвояваха нови знания и трупаха опит в един интересен час по математика.