Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Oбучение - Метода Томатис

Колективът на ОУ ”Елин Пелин” се обучава относно иновативния метод „Томатис”

 

 

На 21 ноември руският психолог и специалист в областБургасЕлена Викторовна Киселева представи пред колектива на ОУ„ Елин Пелин”  методана френския професор Томатис.

Учители, педагогичeски съветници и логопеди се запознаха с интересната методика и положителния ефект, който тя оказва върху обучението на ученици и деца със специални образователни потребности.

Томатис терапията представлява аудио-психолингвистична стимулация чрез слушане на звуци с помощта на устройство, наречено ”електронно ухо”.  Основната цел на тези упражнения е поддържането на функцията на слуха, благодарение на което се наблюдава подобряване на концентрацията навниманието и качеството на обучение,развитие на речевите и комуникационни способности,повишаване на креативността и социалната активност.