STEM център в ОУ „Елин Пелин“

STEM център в ОУ „Елин Пелин“

Проектът за STEM център „Наука без граници“ на ОУ „Елин Пелин“  е сред одобрените по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Проектът е на стойност 196 418  лв., като финансирането по националната програма е в размер на 176 000 лв.

Центърът „STEM – наукa без граници“ в ОУ „Елин Пелин“ цели да обедини всички изучавани дисциплини, като учебният процес се реализира чрез бинарни уроци и интегративни дейности, които развиват мисленето и логиката на учениците. Обучението чрез STEM ще доразвие креативните, творчески и познавателни компетентности на учениците. Фокусът е върху силните страни на ученика, насърчавайки развитието на неговите таланти, да изследва света, да задава въпроси и да прави логически връзки и изводи.