STEM ЦЕНТЪР ОТВОРИ ВРАТИ В ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас откри официално „ STEM център – науки без граници“. Лентата на центърa за технологии в креативните индустрии бе прерязана от г-жа Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, г-жа Лиляна Иванова – началник на РУО Бургас и г-жа Пепа Запрянова – директор на ОУ „Елин Пелин“. Учебното заведение представи своя STEM център, в който децата ще усвояват знания чрез използването на различни технологии.

На представянето на новото образователно пространство присъстваха г-жа Цонка Печилова – директор на ОУ „Стою Шишков“-гр. Смолян и г-жа Лиляна Балийска – директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, представители от ОУ „ Никола Вапцаров“ – с. Црънча, учители и ученици от трите училища-партньори на ОУ „Елин Пелин“ по НП „Иновации в действие“, експерти в сферата на образованието.

Директорът Пепа Запрянова и педагози от ОУ „Елин Пелин“ представиха възможностите, които центърът „STEM – науки без граници“ притежава, и демонстрираха как те се прилагат на практика. Той има за цел да обедини всички изучавани дисциплини, като учебният процес се осъществява чрез бинарни уроци. Чрез съчетаването на знания от различни предмети децата ще развиват по най-добрия начин своето логическо мислене. Работата в среда от такъв тип дава добра възможност за развитие на креативните, творчески и познавателни способности на учениците.

Сред концепциите на  проекта „STEM – науки без граници“ е образователният процес да се фокусира в развитието на силните страни на учениците, като насърчава развитието на техните таланти, да изследват света, да задават въпроси, да правят логически връзки и изводи.

Представянето на новия учебен център бе празник за цялото училище, в който своите умения и талант показаха с музикални и танцови изпълнения творчески групи от различни класове.

В центъра за технологии в креативните индустрии „STEM – науки без граници“ в ОУ „Елин Пелин“ учениците работят работа по групи, екипни дейности интегрират знанията по всички изучавани дисциплини. Дигиталната техника – таблети, дисплеи, интерактивен под, интерактивна маса, фото и видео оборудване позволява да се използват различни педагогически похвати и техники за обучение като проектно-базирано обучение, учене чрез правене и преживяване.