XXII СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV И VІІ КЛАС ПОД НАСЛОВ: „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

                                            УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – ГР. БУРГАС

ОБЛАСТ БУРГАС

XXI СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV И VІІ КЛАС

ПОД НАСЛОВ:   „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

 

I. Общи условия:

  1. Дата на провеждане:
  •  Състезанието ще се проведе на 30 април 2022 г. (събота) от 13:00 часа за ученици от IV клас по формата на НВО без аудио диктовка, с време за работа – 1 астрономически час.
  • За учениците от VII клас състезанието ще се проведе от 9:00 часа по формàта за НВО  в VII клас.–  2 астрономически часа и 30 минути.
  • Състезанието „Обичам те, българска реч!“ е в един кръг, организиран от Училищното настоятелство към ОУ „Елин Пелин“гр. Бургас .
  1. Цел Състезанието има за цел да провери езиковата култура на учениците чрез тестови задачи и една творческа задача, съобразени с изучавания материал по български език и литература в съответните класове.

 II. Конкретни условия:

  1.  Резултати резултатите от състезанието ще бъдат обявени до 29 май 2022 г. в сайта на училището elinpelin-burgas.com. Състезанието е безплатно. Декларации се  представят  само от родителите, които НЕ са съгласни за публично оповестяване на резултатите от състезанието.
  1. Класиране – класирането ще бъде индивидуално и отборно. Отборното класиране се определя от първите пет най-високи резултата по класове от съответното училище.
  1. Награждаване учениците, класирали се на първите три места, получават съответно златен, сребърен и бронзов медал, а на 4. и 5. място – грамота за отлично представяне.

Класиралите се на първо място училищни отбори получават купа.

III.   Заявки и срок за записване

  1. Заявки за участие ( трите имена на ученика, клас, училище, кл. р-л на учениците

от IV клас и преподавател по БЕЛ – от VII клас) се приемат в табличен вид, несканирани.

от 19.04.2022 г. до 26.04.2022 г.

на e-mail: elinpelin.sast@abv.bg

 

За информация – 056/85-24-26; GSM – 0883/ 56 0110; 0882/ 213 044; 0889/447490

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“