Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Прием на ученици

ПЪРВА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

До родителите на учениците от І клас за учебна 2018/2019 г.

ПИСМО ОТ ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС - КРИТЕРИЙ МЕСТОРАБОТА НА РОДИТЕЛ

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници 2017/2018г

Заповед за ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Страници