Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Прием на ученици

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2019/2020

Ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас за учебната 2019/2020г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 2019/2020

ПЪРВА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

До родителите на учениците от І клас за учебна 2018/2019 г.

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници 2017/2018г

Заповед за ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

Страници