Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Прием на ученици

Първа организационна среща с родителите на учениците от първи клас за учебната 2017/2018 учебна година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС

ПИСМО ОТ ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС - КРИТЕРИЙ МЕСТОРАБОТА НА РОДИТЕЛ

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници 2017/2018г

Заповед за ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Страници