Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Прием на ученици

ПЪРВА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

До родителите на учениците от І клас за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 1 КЛАС 2017-2018

ПИСМО ОТ ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРИЕМ 1 КЛАС - КРИТЕРИЙ МЕСТОРАБОТА НА РОДИТЕЛ

Заповед за определяне на комисия за регистриране на заявления в електронната система за прием на ученици в първи клас 2017/2018

Съобщение за родителите на бъдещите първокласници 2017/2018г

Заповед за ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Съобщение за родителите на учениците в първи клас

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Страници