Важно съобщение!

Уважаеми учители, ученици и родители,

 

Съгласно Заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-4758/1.12.2021г., за периода от 2.12 – 10.12.2021г. ОУ „Елин Пелин“ преминава към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за 50 % от паралелките от прогимназиален етапи. Мерките са съобразени с  получена  информация от  РЗИ – Бургас, изх. № 11-48/ 29.11.2021 г., относно достигната 14-дневна заболеваемост между 250 и 500 на 100 хиляди души община Бургас и т. 4 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката. Учениците от I – IV клас продължават да се обучават присъствено.

График за ротация:

 

02.12.2021 г. -03.12.2021г.

Присъствена форма на обучение

02.12.2021 г. –  03.12.2021г.

Обучение от разстояние в електронна среда

02.12.2021 г.-03.12.2021г.

V “а, V “б, V “в, V “г, V “д, V “еклас

VI “a”, VI “б, VI “в, VI “г, VI “д, VI “е”, VI “ж клас
VII “а, VII “б, VII “в клас

VII “г, VII “д, VII “е клас

07.12.2021 г.- 10.12.2021г.

Присъствена форма на обучение

07.12.2021 г.- 10.12.2021г.

Обучение от разстояние в електронна среда  07.12.2021 г.- 10.12.2021г.

VI “a”, VI “б, VI “в, VI “г, VI “д,

 VI “е”, VI “ж клас

V “а, V “б, V “в, V “г, V “д, V “еклас
VII “г, VII “д, VII “е клас

VII “а, VII “б, VII “в клас