септември 15, 2020

Day

15
сеп.

На добър час!

СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ, На прага сме на нова учебна година с очаквания за нови знания, емоционални мигове, но и предизвикателства, диктувани от динамичния свят, в...