септември 15, 2020

Day

15
сеп.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2020-2021)
15
сеп.
15
сеп.

Стратегия за развитие на ОУ „Елин Пелин“ Бургас 2020-2024 година

Стратегия за развитие на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас  
15
сеп.

План за изпълнение на Стратегията на ОУ „Елин Пелин“

План за изпълнение на стратегията на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас
15
сеп.

Годишен план за дейността на ОУ „Елин Пелин“ за учебната 2020/2021 г.

Годишен план за дейността на ОУ „Елин Пелин“ учебната 2020-2021 г.
15
сеп.

Правилник за дейността и устройството на ОУ „Елин Пелин“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
15
сеп.

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2020-2021 ГОДИНА

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2020-2021 г
15
сеп.

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020-2021 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020-2021 г.
15
сеп.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
15
сеп.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ – 2020/2021 Г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище (2020-2021)
1 2