септември 18, 2021

Day

18
сеп.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НАСОКИ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2021/2022 г. ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ...