октомври 10, 2022

Day

10
окт.

Училищен учебен план за учебната 2022/2023 година

УЧЕБЕН ПЛАН – 1 КЛАС УЧЕБЕН ПЛАН – 2 КЛАС УЧЕБЕН ПЛАН – 3 КЛАС УЧЕБЕН ПЛАН – 4 КЛАС УЧЕБЕН ПЛАН – 5 КЛАС УЧЕБЕН ПЛАН – 6 КЛАС...
10
окт.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2022/2023 г. ПРАВИЛНИК И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2022-2023 ПЛАН...