октомври 23, 2022

Day

23
окт.

Учители от ОУ „Елин Пелин“ представиха добри практики по програма „ Еразъм+“

Учителите от ОУ „Елин Пелин“ представиха добри практики, усвоени по време на мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000018924 „Партньорство за интелигентен растеж“ по програма „Еразъм+“ във форум на тема „Учителят – треньор...