октомври 8, 2023

Day

08
окт.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО 2023-2024 г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО – 2023/2028г. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ...