Bonjour!

Учениците от 1. г клас показаха своите знания по френски език в тържество под надслов „Bonjour!“. Те поздравиха своите съученици, родители и учители с песнички за семейството,буквите, цифрите и плодовете.