юли 6, 2023

Day

06
юли

Обмен на добри педагогически практики в ОУ „Елин Пелин“

Вътрешноучилищна квалификация и кръгла маса на теми: „Приобщаващо образование“, „Културно наследство“, „Тормоз на връстници“ се проведоха в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Дейностите са по проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094128 „Заедно учим, творим и мечтаем“...